Výběr podle značky:

Doporučujeme

Warmhead brown

Warmhead brown

Maloobchodní cena: 799,-Kč

699,- Kč Detail

23. října 2011
BAZAROVÉ LYŽE
Ke každým bazarovým lyží držíme 1 rok záruky.

6. ledna 2010
Výrazné slevy lyžařských bund
Od 6.1.2010 jsou cenově zvýhodněny lyžařské bundy BLIZZARD.

2. října 2010
Naše partnerské odkazy
Ověřené internetové obchody Srovnání cen ušetřím.cz

I. Provozovatel


Herbert Kühnel

Pod vrbami 7

Bruntál

IČO: 73247669


Adresa provozovny:

Andělská Hora 136, 79332

Světlá Hora:


 II. Způsob objednání


Zasláním objednávkového formuláře se všemi vyplněnými povinnými údaji se automaticky stáváte našim zákazníkem. Vaše data se uloží do klientské databáze a slouží pro bezproblémové vyřízení objednávky a komunikaci mezi provozovatelem a kupujícím. Popřípadě můžete rovněž uvést údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašleme informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

Za závazné se považuje potvrzení telefonické ze strany prodávajícího(přijetí rekapitulace objednávky do systému není potvrzení objednávky), jenž je realizováno po předchozím odeslání elektronické objednávky. Kontakt nutný k potvrzení objednávky provádí zpravidla prodávající po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží. Prodávájícím potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení. V případě osobního odběru zboží se za datum a místo uzavření kupní smlouvy považuje datum převzetí zboží (toto datum bude uvedené též na ZL).


III. Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího:

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atd.

Storno objednávky ze strany prodávajícího:

* bez udání důvodu
* zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).


IV. Ochrana osobních údajů


Registrací v internetovém obchodě lyze.nabizi.cz provozovaný firmou Herbertem Kühnelem souhlasíte s poskytnutím svých osobních údajů pro marketingové a obchodní účely, a to na dobu neurčitou bez omezení rozsahu ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb o ochraně osobních údajů.

Souhlasím s použitím mé e-mailové adresy pro zasílání zpráv, které mají charakter obchodního sdělení ve smyslu ustanovení zákona č. 480/2004 Sb., O některých službách informační společnosti.

Tato data slouží výlučně pro potřeby internetového obchodu a ke kominukaci mezi provozovatelem a zákazníkem. Tato data pečlivě chráníme před zneužitím v souladu s platnou legislativou a nikdy nebudou poskytnuta žádnému třetímu subjektu.


V. Platební podmínky a způsoby plateb

Rozlišujeme tyto způsoby plateb:

* Platba v hotovosti při převzetí na v naší provozovně
* Platba formou dobírky Poštou. V případě dodávek zboží na Slovensko, zaplatíte cenu zboží v SKK. Přepočet z CZK do SKK se řídí kurzem Komeční banky.


VI. Dodání zboží

Zboží zasíláme prostřednictvím  České pošty.Za dopravu účtujeme 190,- Kč , paušálně. Veškeré objednané zboží je možné také vyzvednout v naší provozovně v Pod vrbami 1920/3, Bruntál, 79201


VII. Dodací lhůty

Dodací lhůty jsou 3-7 dní pokud je zboží skladem a není předem dohodnuto jinak. V případě pokud se zboží rozhodnete doručit Českou poštou je dodací lhůta 5-7 dní.


VIII. Ceny

Ceny jsou vždy uvedeny s DPH, pokud není v ceníku nebo e-shopu uvedeno jinak.

Cena za montáž vázání,seřízení vázání, nastavení vyp. sil činí 300,- Kč .


IX. Akční zboží

U zboží označeného titulkem akce, novinky nebo výprodej je stav platný do vyprodání zásob nebo do odvolání.


X. Záruka

V souladu s novelou Občanského zákoníku poskytujeme na prodávané zboží standardní záruku dva roky, pokud není uvedeno na faktuře jinak.

Záruční doba všem osobám používajícím výrobek pro účel podnikání s tímto výrobkem není stanovena Občanským zákoníkem a stanovujeme ji na tři měsíce od data prodeje.

Abychom předešli případným nedorozuměním, uvádíme škody/poškození/vady, na které se záruka nevztahuje:

Záruka se nevztahuje zejména na:

* na montáž a seřízení vázání. Nároky/reklamace vyplývající ze špatné montáže nebo špatné funkce vázání z důvodu nevhodného nastavení vázání je zákazník povinen uplatnit přímo u subjektu, který prováděl montáž, resp. seřízení.
* na běžné opotřebení dodaných věcí (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani reklamovat.
* na škody způsobené jízdou v brankách. Žádný model námi dodávaných lyží není určen pro jízdu v brankách. To se týká i modelů označených výrobcem jako "Race", "Worldcup", "Racing" nebo podobně.
* na škody způsobené používáním zboží pri veřejných, amatérských nebo profesionálních závodech všeho druhu (zejména závodů ve sjezdovém lyžování, skicrossu, freeridu apod.) Žádný model námi dodávaných lyží není určen pro závodní jízdu. To se týká i modelů označených výrobcem jako "Race", "Worldcup", "Racing" nebo podobně.
* Nepřebíráme odpovědnost ani za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se rovněž nevztahuje ani poskytnutá záruka.


XI. Reklamace

Při dodání zboží spediční službou je zákazník povinen zkontrolovat obal zásilky a převzít ji pouze pokud není nijak poškozena. V opačném případě je nutné sepsat s řidičem škodní protokol nebo zásilku odmítnout. Mechanické poškození výrobku v neporušeném obalu je nutné nahlásit do 3 dnů od převzetí zásilky. Na pozdější reklamace tohoto charakteru nebude brán zřetel s ohledem na reklamační podmínky přepravce.

Při dodání zboží prodejcem je zákazník povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) nebo telefonicky ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě provozovny prodávajícího: Andělská Hora 136, Světlá Hora 79332 nebo na e-mailové adrese hkuhnel@cbox.cz. Reklamované zboží musí být čisté. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Pokud bude Vaše reklamace vyřízena kladně, náklady na zaslání Vám budou proplaceny do maximální výše 100,- Kč. Pokud bude reklamace odmítnuta, zboží Vám na Vaše náklady (max. 300,- Kč) zašleme zpět. Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů a začíná běžet dnem převzetí zásilky s reklamovaným zbožím naším pracovníkem z rukou dopravce.


XII. Nárok na vrácení peněz a zboží

Pokud nebudete spokojeni s vybraným zbožím, je možno ho vrátit do 14 dnů od jeho převzetí. Vrácené zboží nám zašlete v původním neporušeném obalu na naši adresu Herbert Kühnel, Pod vrbami 7,Bruntál,79201. Zboží nesmí být zaslané DOBÍRKOU a DOPORUČENĚ, nesmí být porušené. Částku zaplacenou za vrácené zboží Vám do deseti pracovních dnů od doručení vráceného zboží vrátíme na Vaši adresu (v případě platby v hotovosti při převzetí zboží).Z částky zaplacené za vrácené zboží odečítáme částku maximálně 550,- Kč jako náhradu za dopravu, balné. V případě, že dopravu nebo část dopravy hradil prodávající.

Vrácené zboží nesmí být upraveno podle přání zákazníka (např. lyže s namontovaným vázáním ), nesmí být opotřebeno nebo poškozeno. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět. Nárok na vrácení zboží zaniká v případě osobního odběru zboží, jelikož smlouva o prodeji zboží je v tomto případě uzavřena až v okamžiku zaplacení celé ceny zboží na místě osobního odběru, nikoliv tedy při použití prostředků komunikace na dálku (Internetu) - viz. část "Objednávaní zboží" a "Objednávání zboží s platbou zálohy".


XIII. Souhlas s obchodními podmínkami

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.září 2009. Použitím a nákupem prostřednictvím internetového obchodu lyze.nabizi.cz souhlasíte s našimi obchodními a reklamačními ustanoveními.

V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti, si Herbert Kühnel vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost společnost vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.lyze.nabizi.cz stejně jako na provozovně společnosti.